Chương trình kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh năm 2020

* Chương trình kỷ niệm Chúa phục sinh:
- Chủ đề: CHỨNG CỚ CHÚA PHỤC SINH
- Thời gian: 8g sáng, Chúa Nhật ngày 12/04/2020
- Diễn giả: Mục sư Phan Quang Trung - Quản nhiệm Hội Thánh