Liên hệ

HỘI THÁNH TIN LÀNH KHÁNH HỘI

 

Website:   www.httlkhanhhoi.org
Email:       khanhhoichurch@yahoo.com
Fanpage:  https://www.facebook.com/hoithanh.khanhhoi.3
Youtube:    https://www.youtube.com/httlkhanhhoi
Điện thoại: 028 39 401 469

 

QUẢN NHIỆM

Mục Sư Phan Quang Trung 

0983 334 759     

                            

PHỤ TÁ

Truyền đạo Lê Hoài Tưởng 

0987 773 382

 

                      

THƯ KÝ HT

Chấp sự Nguyễn Chí Cường

0903 813 577