Sơ lược HTTL Khánh Hội

Hội thánh Khánh Hội được thành lập từ năm 1954. Lúc đầu do Mục sư Lê Văn Phải và Chấp sự Đặng Văn Giỏi thuộc Hội thánh Sài Gòn đứng ra mở mang công việc Chúa tại Quận 4. Khi ấy, nơi đây là khu vực Cảng, đa phần là dân lao động nghèo và công nhân bốc xếp.

Trải qua thời gian, Hội thánh bắt đầu mướn một căn nhà, rồi mượn tiền mua đất ở khu hiện nay và bán một phần đất để xây Nhà thờ. Sau đó, tuần tự chỉnh trang, nới rộng hai bên, tăng các Lễ nhóm và xây mới khu Cơ đốc giáo dục.

Trải qua nhiều gian khổ, sự hy sinh của thế hệ đi trước thật vô kể. Chúa đã ban phước để chúng ta được hưởng thành quả ngày nay. 


Các chi hội và điểm nhóm

 • HT. Tôn Đản (năm 1964)
 • HT. Tôn Thất Thuyết (năm 1974)
 • HT. Thạnh Lộc Q.12 (năm 2005)
 • HT. Tân Uyên (2007)
 • Điểm nhóm Tân Bình Phú & Tân Thuận Đông (2015)

Quản nhiệm qua các thời kỳ

 • 1954 - 1974: Mục sư Nguyễn Thiện Sỷ
 • 1975:            Mục sư Phan Duy Hinh
 • 1976 - 1992: Mục sư Nguyễn Thanh Hằng
 • 1993 - 2002: Mục sư Trần Bá Thành
 • 2003 - 2010: Mục sư Phan Vĩnh Cự
 • 2011 - 2018: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
 • 2018 - nay:   Mục sư Phan Quang Trung

Cộng sự và phụ tá qua các thời kỳ

 • 1976 – 1986: Truyền đạo Huỳnh Minh Đức
 • 1984 – 1995: Truyền đạo Lê Phước Thiện
 • 2000 – 2002: Truyền đạo Vũ Văn Hùng
 • 2001 – 2005: Truyền đạo Trần Thanh Minh
 • 2004 – 2007: Truyền đạo Dương Quang Nhân
 • 2004 – 2010: Truyền đạo Trần Anh Kiệt
 • 2004 – 2012: Truyền đạo Trần Ngọc Dư
 • 2008 – 2012: Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy
 • 2013 – 2018: Truyền đạo Vũ Việt Anh
 • 2018 - nay:    Truyền đạo Lê Hoài Tưởng