Trang chủ

Quản nhiệm

Mục sư
Phan Quang Trung
Điện thoại: 0983334759

Phụ tá

Mục sư Nhiệm chức
Lê Hoài Tưởng
Điện thoại: 0987773382

Phụ tá

Mục sư Nhiệm chức
Vũ Hoàng Thiên Ân
Điện thoại: 0904203667

1800+Thuộc viên
12Khu vực
9Ban ngành
1954Thành lập

Bài giảng

Lịch sinh hoạt

Hội Thánh

Chương trình thờ phượng Chúa
Lễ 1
Lễ 2
Lễ 3

06 giờ

08 giờ 30 phút

19 giờ 30 phút

Truyền giảng
Cầu nguyện

Thứ 7

19 giờ 30 phút

Thứ 5

19 giờ 30 phút

Trường Chúa nhật
Thăm viếng

Chúa nhật

07 giờ 30 phút

Thứ 7

08 giờ

18 giờ 30 phút

Lớp giáo lý báp tem
Tĩnh nguyện

Chúa nhật

07 giờ 30 phút

Hằng ngày

05 giờ

Thứ 2

19 giờ 30 phút

Điểm nhóm Tân Bình Phú

Thứ 6

19 giờ 30 phút

Các ca đoàn & Ban ngành

Ca đoàn 1

Chúa nhật

08 giờ 30 phút

Ca đoàn 2

Chúa nhật

14 giờ 30 phút

Thứ 3

19 giờ 30 phút

Ca đoàn 3

Chúa nhật

15 giờ

Thứ 3

19 giờ 30 phút

Ca đoàn 4

Thứ 4

19 giờ 30 phút

Ca đoàn 5

Thứ 4

19 giờ 30 phút

Ca đoàn 6

Thứ 3

19 giờ 30 phút

Ban truyền giảng

Chúa nhật

14 giờ 30 phút

Ban phụ nữ

Thứ 7

15 giờ

Ban Thánh Kinh tự học

Chúa nhật

Thứ 5

19 giờ 30 phút